Da Costaschool Kanaleneiland

Bontekoelaan 9

3526 RA Utrecht

Directeur: J. (Jan) Bak

 

tel - 030-2880 857

fax - 030-2239 482

 

e-mail - dacosta.kanaleneiland@pcou.nl

website - http://www.lukasschool.nl

 

 

Adjunct-directeur: J.H. (Jolanda) Verbon-Bossenbroek.

De Da Costaschool Kanaleneiland is een nevenvestiging van de Lukasschool.

De school wil een leefgemeenschap zijn waar kinderen niet alleen iets leren maar zich ook kunnen ontwikkelen in een houding van zelfvertrouwen, zelfkennis en positief gedrag.

Da Costa Kanaleneiland doet dit door:

 • een voorschoolgroep aan de school;
 • taalondersteuning in groepen 1 en 2;
 • te werken volgens het ‘vreedzame school’ principe;
 • een goed leerlingvolgsysteem voor alle kinderen;
 • extra ondersteuning voor kinderen met leerproblemen;
 • ouders te betrekken bij de ontwikkeling van hun kind;
 • les te geven in kleine groepen met moderne methoden;
 • computeronderwijs: computers in de klas waar de hele klas met de computer leert werken, en een modern netwerk;
 • internationale samenwerking met Marokko en verschillende andere landen in Europa (waaronder Turkije);
 • mee te doen met het programma ‘museum in de klas’;
 • verlengde schooldag voor groepen 5 en 6;
 • mogelijkheden tot het volgen van voor- en vroegschoolse educatie;
 • mogelijkheid te bieden voor Arabische les;
 • samen Kerst-, Paas-, Suiker-, Offer-, Turks Kinderfeest en Sinterklaas te vieren;
 • een Internationale kopklas.