Taalschool Het Moza´ek

Ondiep 63

3552 EB Utrecht

Directeur: J. (Jan) Bak

 

tel - 030-2944 664

fax - 030-2966 139

 

e-mail - administratie@tsmozaiek.nl

website - http://www.lukasschool.nl

 

 

Locatieleiders:

 • Karlijn de Jonge
 • Annemieke van der Krift

  Taalschool Het Moza´ek is een nevenvestiging van de Lukasschool.

 • Inburgering in de Nederlandse taal
 • Voorbereiding op een toekomst in Nederland
 • Voor kinderen uit alle windstreken van de wereld

  Taalschool Het Moza´ek verzorgt onderwijs aan kinderen van 4 tot 14 jaar die de Nederlandse taal niet of niet voldoende spreken.

  Taalschool Het Moza´ek als expertisecentrum
 • Er wordt veel tijd besteed aan het leren van de Nederlandse taal met gebruik van speciale leermethodes voor kinderen die de taal niet of onvoldoende beheersen.
 • De Taalschool vindt het belangrijk dat kinderen in een veilige omgeving met structuur kunnen werken. Er zijn duidelijke afspraken binnen en buiten de klas.
 • Het bijbrengen van zelfvertrouwen, positief gedrag en respect voor elkaars verschil zijn dingen die de leerkrachten belangrijk vinden in het onderwijs.
 • De kinderen leren hoe we in Nederland met elkaar leven en wat we daarbij belangrijk vinden. Daarbij past ook samen feesten: Sinterklaas, Kerst, het Suikerfeest en Pasen.

  Hoe geven we les?
  De kinderen krijgen in kleine groepjes les van speciaal opgeleide leerkrachten.
  Ieder kind werkt op zijn of haar eigen niveau.
  Waar nodig krijgen kinderen individueel aangepast les of begeleiding.

  Taalschool Het Moza´ek en vervolgonderwijs
  Er wordt zorgvuldig gelet op de vorderingen die kinderen maken.
  Aan het eind van de schoolloopbaan wordt samen met de ouders naar een gewone basis school gezocht die het best bij het kind past.